Хүүхдэд зориулав

Авдрын Жоор Хүүхдэд зориулав

Эх орныхоо үнэт зүйлсийн таньж мэдэхэд туслах “Хүүхдийн газрын зургийг” танилцуулж байна

Олон залуус хүүхдийн оюун ухааныг тэтгэх, тэдний хүмүүжилд эергээр нөлөөлж эцэг эх бидэнд үр хүүхдүүдтэйгээ цагийг сонирхолтой өнгрөөх боломжуудыг нээсэн бүтэгдэхүүнүүд гаргаж байгаад туйлын их баяртай байна. Тэдгээр залусын нэг бол Цогт юм. Тэрээр Монгол орны уужим тал нутаг, сансар огторгуйтай танилцуулах зорилготой хүүхдэд зориулсан газрын зургууд хийж байгаа юм.